Plavání
Účel plavání kojenců a batolat

Pro rozvoj dovedností a návyků malého človíčka jsou nejdůležitější jeho první měsíce a roky života. Hra a cvičení ve vodním prostředí jsou jednou z mála možností, jak brzy po narození aktivně a pozitivně podpořit správný všestranný vývoj dítěte. Chceme, aby naše děti byly zdravé, veselé a spokojené, aktivní a obratné, sebevědomé a zároveň přiměřeně disciplinované. Pravidelný pobyt ve vodě obecně a ve formě specializovaných kurzů plavání kojenců, batolat a předškoláků je ověřený způsob jak toho docílit přirozenou formou.

Počátky života jsou nepochybně spojeny s vodním prostředím. Prostřednictvím „plavání“ vracíme dítě do prostředí, kde se zdárně vyvíjelo a kde mu bylo dobře. Malé dítě má větší předpoklady pro plavání než dospělý, má nižší hustotu těla, rozložení svalstva a parametry těla více vyhovují vznášení ve vodě. Přestože je novorozenec vybaven reflexními hrabavými pohyby, které by mohly pomoci udržet tělo na hladině, není schopen sám plavat v žádné poloze, neboť má slabé šíjové svalstvo. S „plaváním“ začínáme nejlépe hned po narození, vzápětí po zhojení pupíku.

Obecně lze začít kdykoliv později. Skupinové kurzy s rodiči u nás probíhají od 3. měsíce a bez rodičů od 4 let.

Vliv plavání na všestranný rozvoj dítěte

Pobyt ve vodě umožňuje rychlejší pohybový vývoj a napomáhá odstranění různých nedostatků a vad držení těla. Při plavání je lidské tělo nadlehčováno. Čím více se specifická hmotnost těla blíží specifické hmotnosti vody, tím je to pro plavce výhodnější. K udržení vodorovné polohy těla na hladině není zapotřebí vlastního úsilí. Je odlehčován podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby. Díky plavání zesilují rovněž zádové svaly udržující správné zakřivení páteře. Končetinami děti ve vodě rytmicky pohybují, střídá se napětí a uvolnění svalů, zlepšuje se střevní peristaltika. Pobyt ve vodě a aktivní cvičení příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu. Děti jsou klidnější, vyrovnanější a dobře prospívají. Přiměřenou námahou je příznivě ovlivňován srdečně cévní systém. Pravidelným pohybem na suchu i ve vodě dochází k zesílení srdečního svalu a zvětšení srdečních komor. Správná technika dýchání při plavání a cvičení zajišťuje dostatečnou výměnu kyslíku i v okrajových částech plic. Následkem je zvýšení vitální kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše.

K ranému seznamování dětí s vodou nás vedou i jiné důvody než zdravotní. Jednou z nich je záchrana života dítěte před utonutím. Děti dříve poznají vlivy vody, získají pro ni cit, celkově zesílí. Je tedy předpoklad, že se naučí dříve a lépe plavat, že v případě neočekávaných situací lépe zareagují. Tím, že se dítě učí vyrovnávat s nepříznivými podmínkami a překonávat je, se u něho rozvíjí vůle, vytrvalost a kázeň. V kurzech plavání mnohem dříve a více zblízka se děti setkávají se svými vrstevníky. Jsou to všechno činnosti pro dítě velmi zajímavé, při nichž většinou spolupracují rodiče. Upevňují psychickou vazbu mezi rodičem a dítětem, dávají základ sociálním dovednostem.

Pravidelný pohyb ve vodě se začleňuje do dětského myšlení jako návyk a tím mnohdy prospěšně ovlivňuje celý jeho život. Návyky tohoto druhu přijímají trvale pouze děti, u nichž jsou aplikovány s něžností, laskavostí a jemným zacházením. Stanou se tak zábavou a radostí, nikoli jen cíleným praktickým nácvikem. Dítě si na ně podvědomě zanechá celoživotní vzpomínku. Často se stávají součástí vzájemné citové výchovy a základem pro citový vývoj dítěte. Dítě získává pocit důvěry a životní jistoty, to je důležitý fakt pro jeho duševní rozvoj.

Účel plavání kojenců a batolat

Neváhejte se v otázkách vývoje a dovedností Vašeho dítěte na cokoliv zeptat, rádi Vám ze zkušenosti pomůžeme, odpovíme sami nebo odpověď zajistíme,nasměrujeme Vás k odborníkům. Pokud bychom sami získali dojem, že bude vhodné toto téma otevřít, citlivě to v zájmu Vašeho dítěte uděláme. Nelze zpochybnit, že čas je v počátku života dítěte rozhodující faktor, pokud má dojít k nápravě jakéhokoliv druhu problému.

Posloupnost a správné zvládnutí všech dovedností je důležitější než samotný termín jejich dosažení. Zprvu sledujeme převážně psychomotorické, s postupujícím věkem se zvyšuje podíl sociálních dovedností. Každé dítě je jedinečné a bude to tak i s jeho vývojem. Ten může probíhat ve skocích tak, že se střídají období velkého pokroku s takovým, kdy se zdánlivě nic nového neděje. V každém okamžiku, prostředí a lidmi se dítě projevuje jinak, je jinak naladěné, obezřetné, uvolněné. Rodiče přirozeně posuzují své dítě více subjektivně. Na jedné straně mohou být příliš úzkostliví či kritičtí, potom je vývoj uměle brzděn, anebo naopak nevhodně akcelerován. Na straně druhé mohou rodiče věnovat podstatnému menší než obvyklou pozornost či nacházet omluvy pro nepříjemná pozorování a tak přehlédnout či zanedbat některé odchylky ve vývoji svého potomka.

K odbornému posouzení celkového zdravotního stavu dítěte a vývoje psychomotoriky dítěte je samozřejmě kompetentní jeho lékař, pediatr nebo následně jiný specialista. Jeho včasná návštěva na doporučení instruktora však může mnohé usnadnit a předejít později větším potížím. Víme, že názory pediatrů na samotné plavání dětí se různí, to by však nemělo být na překážku spolupráce v zájmu dítěte.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.