Bazén
Objekt a bazénová technologie

Celý objekt na Dubině včetně bazénu byl zbudován a kolaudován v roce 2010 nejen za splnění platných zákonných norem a průběžného dozoru stavebního úřadu a krajské hygienické stanice, ale především s cílem vytvořit udržovatelné, kvalitní a bezpečné prostředí pro služby dětského plavání. Celková konstrukce a dispozice, volba materiálů, parametry stavebních a technologických prvků a zařízení spolu s pravidelným odborným dohledem a údržbou jsou zárukou bezproblémového provozu a stabilní kvality vody a prostředí. Vytápění, převážně realizováno v podlahách a ve stěnách, včetně ohřevu bazénu je řešeno napojením na dálkovou soustavu distribuce tepla Elektrárny Opatovice. Bazén o velikosti cca 9x5m a výšce hladiny 120cm má železobetonový skelet, vícenásobnou izolaci, keramický obklad, přelivné hrany, akumulační nádrž, efektivně rozmístěné dnové a stěnové trysky. Recirkulace vody a chod technologie je nepřetržitý, proto i mimo provozní dobu jsou udržovány konstantní parametry vody s výjimkou provádění pravidelné údržby dle podmínek legislativy a místní hygienické stanice, např. výměna stanoveného objemu vody na každého koupajícího se účastníka kurzů. Teplota je udržována nad hranicí 32 stupňů. Pro fyzikální dezinfekci používáme UV-C lampy adekvátního výkonu pro celkový objem a hodinový průtok vody. Chemická dezinfekce probíhá procesem chlorace elektrolýzou soli. Jedná se samozřejmě o chlorovou úpravu bazénové vody. Podstatný rozdíl je v použité chemikálii, tou je obyčejná čistá sůl, 99,9% NaCl. Obsah soli ve vodě je udržován na hodnotě 500-700 mg/l, v koncentraci podobné lidským slzám. Příslušná sanitační a oxidační činidla ve vodě vznikají během procesu zpětné přeměny soli, který je iniciován elektrolýzou. Sůl ve vodě má přirozené antiseptické účinky. Voda nezpůsobuje nepříjemné svědění kůže, pálení a červenání očí. Je částečně eliminován nepříjemný zápach, který vzniká při používání běžných chlorových prostředků. Profesionální automatické zařízení pak řídí chod filtrace, ohřevu a elektrolytických jednotek, hladinu vody v akumulační nádrži a stav pH na základě kontinuálního měření porovnáním s nastavenými parametry. Měřené hodnoty koncentrace chloru, teploty, pH a Redox potenciálu kromě zobrazení v reálném čase zařízení uchovává. Naše bazénová voda je bakteriologicky nezávadná při šetrnějším způsobu desinfekce a zároveň vyšší teplotě vody než na většině plaveckých a koupelových bazénů.

Co je dobré vědět o chlóru a zápachu

Nejen maximální, ale i minimální koncentrace chlóru v bazénové vodě je v ČR povinná. Koncentrace chloru pro „běžnou“ bazénovou vodu je stanovena na 0,3 - 0,6 mg/l, pro „teplou“ vodu nad 32 stupňů potom 0,7 - 1,0 mg/l. S čím se pro srovnání potkáme doma? Povolená hranice pro vodu pitnou je 0,3mg/l, pro dodávku teplé pitné vody potom 1,0mg/l. Viz vyhlášky MZČR č.135/2004 a č.252/2004 Sb. To znamená, že ve veřejných provozech se setkáváme na přítoku s upravenou vodou podobné té, kterou si napouštíme doma do vany. Ne však zcela, rozdíl je v tom, že po každém „koupání“ nedokážeme odpustit přesně tu vodu, se kterou přišel koupající do styku. Skutečná kvalita vody a také výskyt charakteristického zápachu velmi závisí na disciplíně koupajících a jejich očistě před vstupem do bazénu. S dopady a odpady koupání si musí poradit bazénová dezinfekce. Vedle samotných dezinfekčních činidel je ve vodě i ve vzduchu bazénu přítomná široká škála chemikálií vzniklých reakcí dezinfekčních látek s organickou nečistotou, kterou zanesli do vody koupající. Celkem se vědcům podařilo popsat již více než stovku různých "zplodin bazénové dezinfekce". Každý návštěvník kurzu nám může výrazně pomoci v dosažení příjemné vody nejen na pohled a dotek tím, že dodrží náš provozní řád.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.